Čistenie priemyselných hál

Nechajte si vypracovať cenovú ponuku

Uvedené práce sa vykonávajú hlavne z vysokozdvižných plošín (nožnicových alebo kĺbových), horolezeckou technikou a z lešení. Všetci pracovníci sú plne certifikovaní na výškové práce v patričnom rozsahu a vybavenie na výškové práce je pravidelne kontrolované, pričom záznamy o stave vybavenia sú archivované v určených lehotách.

Práce vykonávame v rôznych výrobných, potravinárskych a priemyselných halách.

  • odprašnenie oceľových konštrukcií
  • očistenie svietidiel /poprípade ich výmena/
  • odmastenie exponovaných úsekov
  • náter poškodených častí konštrukcií
  • umytie exteriérovej časti opláštenia
Návrat hore